Publicerad den

Prishöjning efter årsskiftet

Vi på Zipforce strävar efter att leverera våra produkter med kvalitet. Zipforce produkter produceras i Sverige med hållbarhet och kvalitet i fokus. På grund av kraftigt höjda priser i våra leverantörsled, behöver vi tyvärr höja våra priser efter årsskiftet.

Vi har som ambition att alltid erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på våra produkter. Därför har vi historiskt varit restriktiva med prishöjningar. Givet omvärldsläget och de kostnadsökningar som just nu drabbar brett och stort så kommer priset på Zipforce höjas i början av nästa år.

Prishöjningen hjälper oss att säkerställa att vi tillhandahåller den allra bästa kvaliteten på Zipforce-produkter till våra kunder.

Om du har frågor om ovanstående ändringar, kontakta oss på info@zipforce.se

Vi är tacksamma för allt stöd och förtroende för våra produkter.